plnlenfrdeitrues

luty 2019 - ZALEWO

Szkolenie w Jaśkowie

O tym, jak ważne są pierwsze minuty w przypadku zagrożenia życia, że każde działanie, nawet nie do końca poprawnie poprowadzone, daje w większym bądź mniejszym stopniu szanse na przeżycie dowiedzieli się mieszkańcy sołectwa Jaśkowo uczestniczący w dniu 17 lutego 2018r. w szkoleniu: BEZPIECZEŃSTWO I POMOC MEDYCZNA, opartym o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
Zajęcia przeprowadził, z upoważnienia Centrum Edukacyjnego Żelazna, wykwalifikowany ratownik medyczny Pan Andrzej Furtak. Sposób przekazywania wiedzy, przygotowanie i wysokie kompetencje prowadzącego przyczyniły się do bardzo wysokiej oceny szkolenia przez uczestników.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
• wywiad i kontakt z poszkodowanym,
• bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy,
• ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych,
• rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CPR,
• ocena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej,
• postępowanie z osobą nieprzytomną,
• algorytm działania BLS, czyli co robić przy zatrzymaniu oddechu,
• zajęcia praktyczne na specjalistycznych fantomach (Little Annie),
• instruktaż przeprowadzenia resuscytacji wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji,
• bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora AED – (Automated External Defibrillation).
Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Czytaj dalej...

Koncert Noworoczny

W piątek 25 stycznia 2019 roku w M-GCK w Zalewie odbył się Koncert Noworoczny. Zaproszonych gości przywitali Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Lichacz. Wspólnie podsumowali miniony 2018 rok, przypomnieli najistotniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie Gminy, a także pokrótce omówili plany na rok bieżący.
Następnie na scenie wystąpił zespół muzyczny „Iława Gospel Singers”. Kilkunastoosobowy zespół powstał 2015r. z inicjatywy Państwa Magdaleny i Michała Wróblewskich. Dyrygentem, aranżerem i akompaniatorem zespołu grającego muzykę gospel jest Pan Michał Wróblewski.
Zespół stanowił support dla duetu znakomitych polskich aktorów charakterystycznych - Panów Artura Barcisia i Cezarego Żaka. Piosenki, dialogi, skecze wykonane przez aktorów oraz łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością stworzył niezapomnianą atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci widzów.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS