plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: wrzesień 2018 - ZALEWO

„Mała książka – wielki człowiek”. Wyprawki czytelnicze dla trzyletnich dzieci

Informujemy, iż Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do dzieci w wieku trzech lat (rocznik 2015 r.) i ich rodziców. Każdy trzylatek, który odwiedzi bibliotekę główną w Zalewie lub jej filię w Jerzwałdzie bądź Borecznie otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla …” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. W pakiecie startowym znajdzie się także broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”. Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Przy okazji dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na oddziałach położniczych w całej Polsce Instytut Książki rozpoczął nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci w szpitalach, ale także trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji.
Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl
 

Czytaj dalej...

„Pieczony ziemniak” w Dubie

W sobotę 22 września 2018 roku w Dubie odbyło się spotkanie z okazji zakończenia lata. Spotkania pod hasłem „Pieczonego ziemniaka” są już tradycją. Podczas zabawy na świeżym powietrzu serwowane są potrawy z ziemniaków.
W tym roku na zaproszenie Sołtys Sołectwa Duba Pani Bożeny Martyki gościnnie wystąpił zalewski zespół „Jezioranki”.
Wspólna zabawa przebiegała w miłej atmosferze.
 

Czytaj dalej...

Milionowy projekt oświatowy „EduStarter – inspiracje, kompetencje i rozwój” w Szkołach Gminy Zalewo

Burmistrz Zalewa Marek Żyliński reprezentując Gminę Zalewo podpisał umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Forum Animatorów Społecznych z Kurzętnika na rzecz wspólnej realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „EduStarter – inspiracje, kompetencje i rozwój”.
Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój umiejętności uczniów naszych szkół.
Projekt edukacyjny będzie realizowany w bieżącym (2018/2019) i przyszłym roku szkolnym (2019/2020). W tym czasie w szkołach będą prowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w nauce, jak również zajęcia dla uczniów zdolnych, dzięki którym będą oni mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. W każdej szkole będą się odbywały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
Nauczyciele wszystkich zalewskich szkół zaplanowali zorganizowanie rożnego rodzaju kół zainteresowań – taneczne, plastyczne, przyrodnicze, programistów komputerowych, teatralne, dziennikarskie, szachowe, konstrukcyjne i wiele innych.
W ciągu dwóch lat trwania projektu wezmą w nim udział 554 osoby – 479 uczniów, 35 nauczycieli i 40 rodziców. Uczniowie będą zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności. Nauczyciele będą się uczyli nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, poznają aktywne metody nauczania. Rodzice uzyskają pomoc i informacje psychologa, będą uczyć się od psychologów jak z wzajemną empatią i w sposób partnerski porozumiewać się z własnym dzieckiem, jak reagować na emocje wieku dojrzewania, jak budować i utrzymywać więź rodzicielską, jak podejmować trafne decyzje wychowawcze, jak postępować w przypadku konfliktów z dzieckiem.
Aby zrealizować cele projektu szkoły otrzymają pomoce naukowe, sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań. I tak w latach 2018 – 2020 placówki oświatowe otrzymają z projektu:
- Barty – 314.758 zł,
- Boreczno – 369.248 zł,
- Dobrzyki – 273.925 zł,
- Zalewo – 386.444 zł.
Łącznie jest to kwota 1.344.375 zł.

W ramach projektu zakupione zostaną tablice interaktywne, kserokopiarki, rzutniki, laptopy, całe pracownie komputerowe. Pracownie do fizyki, chemii i przyrody zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, odczynniki, mikroskopy itp.
Dzieci wyjadą na wycieczki do Centrum Nauki Heweliusz w Gdańsku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zorganizowane zostaną kilkudniowe wycieczki edukacyjne w góry i nad morze, które w 100% będą sfinansowane z budżetu projektu.
Wszyscy uczniowie – uczestnicy projektu wezmą udział w tzw. „desantach kulturalnych” ukierunkowanych na rozwój kreatywności, inicjatywności, umiejętności pracy w grupie oraz kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Przebywając w grupie młodzież pozna się, zintegruje, szybko nawiąże przyjaźnie i koleżeńskie więzi, będzie wspólnie tworzyć. W tym czasie wychowawcy będą mieli możliwość współpracy z uczniami w nowych sytuacjach i wypracowania niestandardowych metod komunikacji.
Udział Gminy Zalewo w projekcie to ogromne wsparcie finansowe dla szkół. To podniesienie jakości nauczania w naszych szkołach. To łatwiejszy start naszych dzieci do szkół ponadpodstawowych. To zachęcanie uczniów do tego, aby nie kończyli swojej edukacji na szkole podstawowej, czy zawodowej, ale by kształcili się dalej, zdobywali wiedzę i nowe umiejętności, ze świadomością, że wiedza to najlepsza inwestycja w osobisty rozwój. To również inspirowanie i motywowanie, aby nasi uczniowie osiągali w swoim życiu wymarzone cele.
 

Czytaj dalej...

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

W dniu 16 września 2018r. delegacja Gminy Zalewo reprezentowana przez Sołtys Panią Jolantę Niesiobędzką i mieszkańców Sołectwa Wieprz, Dyrektor Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Zalewie Panią Fryderykę Małachowską i Burmistrza Zalewa Pana Marka Żylińskiego, uczestniczyła w Warmińsko – Mazurskich Dożynkach Wojewódzkich, które po raz ósmy odbyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
Uroczystości otworzył korowód wieńców, który przemaszerował pod scenę amfiteatru, gdzie odbyła się Msza Święta. Podczas obchodów dziękowano za zebrane z pól plony, wręczono odznaczenia honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, a także rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono 34 prace. Pierwsze miejsce zajął wieniec z miejscowości Skurpie (gmina Płośnica), drugie - wieniec z Piotrowic (gmina Biskupiec), a trzecie z Sątop (gmina Kozłowo).
Doceniono również piękno wieńca wykonanego przez mieszkańców Sołectwa Wieprz. Wieniec z gminy Zalewo otrzymał wyróżnienie.
Gratulujemy.
 

Czytaj dalej...

Doposażenie jednostek OSP w Gminie Zalewo

W dniu 6 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie została podpisana umowa na doposażenie jednostek OSP pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości – Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Panem Mikołajem Pawlakiem a Gminą Zalewo reprezentowaną przez Sekretarz Gminy Panią Krystyną Milczarek i Skarbnik Gminy Panią Aliną Błażewicz.
Jednostki OSP wzbogacą się m.in. o defibrylatory, torby ratownicze, detektory napięcia, przenośne zestawy oświetleniowe, pilarkę do drewna, piły ratownicze do szyb klejonych. Kwota dofinansowania to 60.300,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, a pomoc zostanie zapewniona na najwyższym poziomie.
 

Czytaj dalej...

Mały Festiwal Filmowy „ Integracja Ty i Ja” w Zalewie

We wtorek 4 września 2018 r. w godzinach popołudniowych, po raz ósmy, odbył się Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, którego organizatorami był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie oraz Urząd Miejski w Zalewie, a patronat medialny objęła TVP Olsztyn. Zalewski festiwal trwał dwa dni. Impreza związana jest z Koszalińskim Europejskim Festiwalem Filmowym „Integracja Ty i Ja”. Misją Festiwalu jest ukazanie świata osób niepełnosprawnych, ich życia codziennego, radości, smutków, barier. Uczestnikami wydarzenia były osoby pełnosprawne i niepełnosprawne.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Szef Warmińsko – Mazurskiego Funduszu Filmowego – Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Bogumił Osiński, Burmistrz Iławy Adam Żyliński, Radni Powiatu Iławskiego Jarosław Piechotka i Mariusz Kupczyński, Wikariusz Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalewie ks. Michał Bik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie Pani Jolanta Rynkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek i radni Rady Miejskiej, Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp. Robert Mikusik, Kierownik Posterunku Policji w Zalewie asp. szt. Artur Ryll, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Susz Wojciech Niemkiewicz.
W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu gminy Zalewo, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu iławskiego oraz podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych powiatu iławskiego.
Całość spotkania, jak co roku, profesjonalnie i z wielką wrażliwością poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie Edward Całka.
Wydarzenie rozpoczęło się w centrum Zalewa występem Grupy Cyrkowej „Heca” z Lipinek koło Nowego Miasta Lubawskiego. Była to grupa dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku od 5 do 25 lat, prezentująca różnego typu sztuki cyrkowe. Po uroczystym przemarszu ulicami Zalewa do sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Zalewie, Burmistrz Zalewa Marek Żyliński dokonał oficjalnego otwarcia Małego Festiwalu Filmowego. Odczytał również pozdrowienia i życzenia przesłane od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego. Następnie głos zabrali Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Iławy Adam Żyliński.
W trakcie tegorocznego Festiwalu odbyła się prezentacja czterech filmów: „Luis, Luis”, reż. José Carlos Castaño, Hiszpania 2015, „Zabrudzone róże” ( Dirty Roses), reż. Petra Terzi, Grecja 2016, „Niebo jest wszędzie niebieskie” (The Sky is Blue Everywhere), reż. Gina Wenzel, Niemcy 2016, „Nie ukryjesz się przed prawdą (You Can’t Hide From the Truth”), reż. Amaru Ardonis Amasi, Zimbabwe, Wielka Brytania 2016. Projekcję filmów urozmaicił występ artystyczny podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej „Tęcza” w Zalewie.
Drugi dzień festiwalu skierowany był do młodzieży z terenu gminy Zalewo. Uczniowie ze szkół w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach wspólnie obejrzeli film pt.: „Dwa światy” (Two World) w reżyserii Macieja Adamka. W trakcie emisji na twarzach młodych widzów widać było skupienie i zainteresowanie. Po projekcji wszyscy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu wydarzeniach. Idea dwudniowego festiwalu okazała się trafiona.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Zalewskiego Małego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”, w szczególności strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie i pracownikom Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Zalewie.
Relacja w TVP Olsztyn (15 minuta 50 sekunda):
http://olsztyn.tvp.pl/38854941/5918-godz-1830

Czytaj dalej...

Regaty o Błękitną Wstęgę Jezioraka

W weekend 1- 2 września 2018r. odbyły się 46 Regaty o Błękitną Wstęgę Jezioraka.
W rozgrywkach wzięło udział 68 jachtów, które startowały w czterech klasach: T1, T2, T3 i Open.
Team Zalewo startował w klasie T2 i zajął 1 miejsce w swojej klasie. W wyścigu o Błękitną Wstęgę Jezioraka spośród całej stawki zajął 4 miejsce.
Serdecznie gratulujemy.
 

Czytaj dalej...

Święto Plonów w Zalewie

W niedzielę 2 września 2018 r. w Zalewie odbyło się Święto Plonów zorganizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie i Urząd Miejski w Zalewie.
Święto Plonów rozpoczęła uroczysta koncelebrowana Msza Święta Dziękczynna poprowadzona przez Księdza Proboszcza Stanisława Gajewskiego oraz Księdza Wikariusza Michała Bika w kościele pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Zalewie. Wierni wraz z kapłanami dziękowali za plony oraz chleb, który jest symbolem trudu rolnika, urodzaju i dostatku. W trakcie mszy świętej poświęcone zostały wieńce dożynkowe oraz wszystkie płody rolne złożone jako dar z tegorocznych zbiorów. Na zakończenie uroczystości kościelnych Starostowie Dożynek Małgorzata Matusik oraz Jacek Smagała złożyli na ręce Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego chleb, którym symboliczne podzielono się z mieszkańcami gminy oraz gośćmi. Uroczystości kościelne uświetniła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rybna. Poprowadziła ona korowód dożynkowy na plac przy scenie letniej, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości.
Oficjalnego otwarcia Gminnego Święta Plonów dokonał Burmistrz Zalewa Marek Żyliński ze Starostami Dożynek oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Zalewie Edwardem Całką. Po oficjalnym otwarciu Święta Plonów przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Tadeusz Kowalski wręczył wyróżnienia rolnikom Państwu Teresie i Stanisławowi Wieliczko oraz Panu Grzegorzowi Kurkowskiemu, za wzorowe osiągnięcia w prowadzeniu gospodarstwa i w produkcji mleka.
Następnie zaprezentowano i ośpiewano wieńce przygotowane przez Sołectwa: Urowo, Jerzwałd, Bądki, Półwieś, Duba, Boreczno, Wieprz oraz Jaśkowo.
Jury spośród wieńców wybrało najładniejszy, który reprezentować będzie Gminę Zalewo podczas wojewódzkich uroczystości dożynkowych w Olsztynku w dniu 16 września 2018 roku. Za najładniejszy wieniec dożynkowy tegorocznego Święta Plonów uznano wieniec wykonany przez Sołectwo Wieprz. Wyróżniony został także wieniec z Sołectwa Półwieś. Wszystkie zaprezentowane wieńce spełniały kryteria regulaminowe konkursu i zostały docenione. Sołectwa otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Gminę Zalewo oraz Zakład Handlowo Usługowy AGROMECH - Krzysztof Kowalewski.
W tym roku po raz trzeci podczas dożynek wręczono nagrody i puchary za najciekawszy witacz o tematyce dożynkowej. Komisja oceniająca witacze brała pod uwagę przede wszystkim pomysł, wkład pracy, walory estetyczne, użyte materiały. W tym roku najciekawszym witaczem uznano witacz z Sołectwa Jerzwałd, natomiast wyróżnienie przyznano Sołectwom Półwieś i Gajdy.
W dalszej części uroczystości odbyło się wręczanie pucharów dla uczestników Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Starostów Święta Plonów. Zwycięzcami Turnieju zostali Panowie Mateusz Jaworski i Rafał Kusiak z Ostródy.
Po raz trzeci podczas Święta Plonów odbyły się „Potyczki Sołtysek i Sołtysów”, którzy rywalizowali między sobą w konkurencjach sportowych. Udział wzięło 12 osób – sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich z terenu gminy Zalewo. Zwycięzcą rozgrywek została Pani Sylwia Smagała, drugie miejsce zajął Pan Zenon Ciarciński, a trzecie Pani Paulina Macikowska. Potyczki bardzo sprawnie poprowadził Dyrektor Zespołu Szkół w Borecznie Ryszard Zakrzewski z pomocą Pana Adama Charkawy. Nagrody zwycięzcom ufundowała Pani Agnieszka Bielińska – ULTRA UBEZPIECZENIA. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i medale.
Po emocjonujących rozgrywkach mieszkanki gminy Zalewo wystąpiły w skeczu pt. „A u nas też jest wesoło”. Panie wcielając się w różne role pokazały, że można czasem pośmiać się z samych siebie. Pani Halina Krajnik zagrała „zakręconą sołtysową”, Pani Wioletta Sostek „dziewczynę z sąsiedztwa”, Pani Teresa Głozak „oko wsi”, Pani Justyna Szczurek „panienkę z okienka”, Pani Anna Gawlińska „cygańską duszę”, Pani Fryderyka Małachowska „radną bez auta” natomiast rolę „szalonej Anki” zagrała Anna Brędowska - reżyser i scenarzysta przedstawienia (korekty i poprawki scenariusza dokonała Pani Wioletta Żołądkiewicz).
Podczas tegorocznych dożynek wystąpił lokalny zespół „Jezioranki”, który otrzymał z rąk Przedstawiciela Rady Powiatowej Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej Tadeusza Kowalskiego puchar i wyróżnienie za wkład w pielęgnowanie folkloru, obyczajów i kultury ludowej oraz wartości polskiej wsi.
Następnie podsumowano konkurs kulinarny na najsmaczniejsze przetwory warzywno-owocowe. Do konkursu zgłoszono dziewięć rożnych przetworów - od sałatek po soki, nalewki ziołowe, grzybki marynowane, dżemy. Komisja wyłoniona z publiczności nagrodziła 3 osoby. I miejsce zdobyła Pani Wioletta Sostek za sałatkę kalafiorową, II miejsce zajęła Pani Halina Krajnik za prawdziwki w zalewie octowej, a trzecie miejsce przypadło Panu Adamowi Charkawy za dżem z cukinii. Po degustacjach smakowych przyszedł czas na emocje muzyczne. Na scenie zaprezentował się zespół „Słowiańska Dusza”. Chociaż członkowie zespołu pochodzą z różnych krajów (z Polski, Ukrainy i Białorusi), to łączą ich wspólne słowiańskie korzenie. Śpiewają razem dla przyjemności obcowania z piękną muzyką. Po koncercie „Słowiańskiej Duszy” publiczność do północy bawił zespół „Flash”.
Gorące podziękowania organizatorzy kierują do Sołectw Dobrzyki, Urowo, Wieprz oraz Boreczno za przygotowanie stoisk ze swojskim jadłem oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznych obchodów Święta Plonów w Zalewie: Panu Andrzejowi Brejcie, Panu Tadeuszowi Teodorskiemu, Państwu Helenie i Zenonowi Białkowskim, Panu Krzysztofowi Kowalewskiemu, Pani Agnieszce Bielińskiej, Pani Magdalenie Kierbedź oraz Firmie PGB.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS